A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Významné projekty Olomouckého kraje

Rok 2016

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 261.000,- Kč na akci "Výměna oken v MŠ Rakov".

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2018

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč na " opravu požárního automobilu FORD TRANSIT 350M".

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 332 598,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zlepšení kvality života venkovských oblasí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je určena na akci" Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov".

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2019

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JDSH obcí Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 500,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Významná výročí obce Rakov v roce 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Opravu vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů kulturního domu Rakov z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 455 000,- Kč.

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

Obsah

 

                              Mateřská škola Rakov, Rakov 28            

Tel: 736 44 92 91     email: matskol.rakov@centrum.cz

www.rakov.cz


 

 

Vaše děti vzdělávají tyto pedagogické a provozní pracovnice:

 

                        ředitelka školy: Mgr. Martina Juřicová                      

    učitelka: Mgr. Adina Hajlmanová

                        učitelka: Mgr. Tereza Povalová                       

školní asistent: Mgr. Hana Dušková

asistent pedagoga: Mgr. Tereza Povalová

školnice: Anna Zdráhalová

výdejna stravy: Anna Zdráhalová

 

                                                                                                                                 

Motto:

Děti nechtějí být tiše, ale chtějí povídat.

Nechtějí sedět, ale být aktivní.

Nechtějí monology, ale dialogy.

Nechtějí být chváleny, ale chtějí uznání.

Nechtějí pracovat rukama nebo hlavou, ale chtějí pracovat rukama i hlavou.

Chtějí, aby byly  chápány a ne souzeny.

Nechtějí být nevytížené ani přetížené, ale každé dítě se chce učit dle svých schopností.

                                                                                                  von Christel Manske

 

Společným cílem všech zaměstnanců naší mateřské školy je snaha, aby MŠ byla:

 

  • MÍSTEM RADOSTI – aby děti chodily do školy rády, aby se ve škole cítily bezpečně a spokojeně;
  • MÍSTEM ÚSPĚCHU – dát příležitost a šanci každému dítěti, aby mohlo být úspěšné;
  • MÍSTEM POCHOPENÍ – individuálně přistupovat ke každému dítěti, respektovat v co největší možné míře jeho individuální zvláštnosti;
  • MÍSTEM VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE;
  • MÍSTEM OTEVŘENÝM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST.

 

Naší hlavní vizí je naučit děti samostatně myslet a projevovat se jako demokratický občan v souladu s morálními hodnotami, příprava na vstup do základní školy a do života. Není důležité kolik vědomostí a dovedností dítě získá, ale kolik je jich schopno použít v životě.

Při vzdělávaní vycházíme z filosofie naší školy:
                           "Dětství je studna, ze které čerpáme celý život"

 

 

 

            Řekni mi a já zapomenu, 
       ukaž mi a já si zapamatuji,

       nech mne to udělat a já pochopím.“

      (staré čínské přísloví)