A picture

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Významné projekty Olomouckého kraje

Rok 2016

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 261.000,- Kč na akci "Výměna oken v MŠ Rakov".

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2017

V roce 2017 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 ve výši 30.000,-Kč na akci:

"Sjezd rodáků a přátel obce Rakov 2017."

V roce 2017 byla ještě poskytnuta individuální dotace na výstavbu požární zbrojnice v obci Rakov od Olomouckého kraje ve výši 163 000,- Kč.

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2018

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč na " opravu požárního automobilu FORD TRANSIT 350M".

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 332 598,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zlepšení kvality života venkovských oblasí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je určena na akci" Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov".

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2019

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JDSH obcí Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 500,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Významná výročí obce Rakov v roce 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Opravu vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů kulturního domu Rakov z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 455 000,- Kč.

Obsah

ZÁPIS DĚTÍ

do Mateřské školy Rakov

na školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k nařízení MŠMT ze dne 3. 4. 2020 proběhne zápis bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Vyplněné a podepsané  Žádosti o přijetí, spolu s kopií rodného listu, očkovacího průkazu a čestným prohlášením mohou rodiče zasílat poštou, e - mailem (opatřeným elektronickým podpisem), datovou schránkou nebo vhodit do schránky MŠ
od 2. 5. do16. 5.2020.

Na zaslané žádosti po tomto datu nebude brán zřetel.

 

Dokumenty nutné k zápisu:

 

 • Vyplněný formulář Žádosti o přijetí dítěte
  k  předškolnímu vzdělávání

ke stažení zde

 

 • Potvrzení lékaře (nahrazeno čestným prhlášením)
  ke stažení zde

 • Kopie rodného listu dítěte

 • Kopie očkovacího průkazu

 • V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 • Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti kaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.