A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Významné projekty Olomouckého kraje

Rok 2016

V roce 2016 byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 261.000,- Kč na akci "Výměna oken v MŠ Rakov".

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2018

V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje ve výši 35 000,- Kč na " opravu požárního automobilu FORD TRANSIT 350M".

V roce 2018 byla poskytnuta dotace ve výši 332 598,-Kč z rozpočtu Olomouckého kraje za účelem zlepšení kvality života venkovských oblasí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotace je určena na akci" Oprava střechy a zpevněných ploch zázemí výletiště v obci Rakov".

Dotace Olomouckého kraje pro rok 2019

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JDSH obcí Olomouckého kraje z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 500,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Významná výročí obce Rakov v roce 2019 z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 10 000,- Kč.

V roce 2019 byla obci Rakov poskytnuta účelová neinvestiční dotace na Opravu vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů kulturního domu Rakov z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 455 000,- Kč.

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

Obsah

ČZS Rakov

ČZS Rakov

Český zahradkáršký svaz Rakov

 

  • Rakovští zahrádkáři si vyjeli na zájezd
  • Zájezd se konal 5.9.2015.Podařilo se dat dohromady třicet lidí a zájezd se líbil všem.Prožili jsme krásný den, který se ukončil v Chvalčově v hotelu Říka,kde byla společná večeře a po ní byla zábava kde pan Šustek zahrál na kytaru a všichni si zaspívali.Nakonec se moc ani nechtělo končit.4.12.2015 se pan Kulička Jindřich s manželkou dožili životního jubilea.Přání se zúčastnili jak zahrádkáři,tak hasiči a vedení obce.
  • Rok 2016.
  • V tomto roku jsme vymysleli zájezd a celou trasu projeli.Trasa byla-arboretum v Bílé Lhotě,prohlídka Mladečských jeskyní,návštěva muzea Loštických tvarůžků s možností nákupu a nakonec společná večeře v Litovli,všechno bylo domluvené,ale bohužel na zájezd se nám přihlásilo pouze 21 lidí a autobus má 30 míst,takže na to aby se doplatil zbytek nebyly peníze.Proto byl zájezd zrušen a peníze byly vráceny.Přesto,ale se dalo pár lidí dohromady a tento zájezd absolvovali s vlastními auty.Pár fotek je umístěno v galeriii.
  • 8.10.2016. proběhla tradiční výstava zahrádkářských výpěstků.Konala se na výletišti,kde byl taky program pro děti a nakonec byl zapálen oheň a opékaly se špekáčky.Letos se konal taky poprvé zkušební košt slivovice.
  • Rok 2017.
  • 4.3. byla zvolána členská schůze na které se zúčastnilo 15 členů.Byla pozvána i paní starostka, která nás informovala o akcích,které jsou naplánované na tento rok.Přislíbili jsme jípodporu našeho svazu.Za dlouholetou činnost ve svazu byl oceněn čestným uznáním ČZS pan Mikulík František.
  • 20.6.Člen zahrádkářů pan V.Kovařík oslavil životní jubileum.Členky výboru mu byly popřát a předat dárek od ČSZ.
  • Rok 2017 se ukončil 8.10.tradiční výstavou výpěstků našich členů a poprvé se konal soutěžně košt slivovice.Výstavy se účastnila i MŠ,která vystavila práci našich dětí.Na návštěvníky čekala

bohatá tombola,která čítala přes stopadesát cen.Do tomboly přispěla jak obec tak i soukromý zemědělec p.Kozlovský a zbytek nakoupila členka výboru pí.Štukovská v zahrádkářských potřebách.Výstava sama o sobě dopadla na výbornou,návštěvníci byli nadšeni a nešetřili chválou.Košt slivovice dopadl taky dobře,sešlo se čtrnáct vzorků a vítězný vzorek  obdržel symbolickou cenu.Výstava tím uzavřela rok 2017.


  • Rok 2018

        Tento rok jako už tradičně jsme zahájili výroční členskou schůzí dne 17.2.Zúčastnilo se 15 členů.Byli pozváni také zástupci SDH Rakov pan Zlámal s manželkou a paní starostka.Nazačátku schůze se minutou ticha vzpomělo na zesnulé členy.Vzhledem k nemoci předsedy pana Cagaše schůzi vedla pani Štukovská.Zhodnotil se rok minulý.Náš svaz byl oceněn republikovou radou ČZS za dlouholetou práci čestným diplomem.Byli přijati také dva nový členi do našeho spolku.Potom následovala plodná diskuze a tradiční občerstvení.

Dne 22.9.2018 se konala tradiční výstava ovoce a zeleniny.Výstava byla zajímavá a návštěvnost byla vysoká.Tradičně jsme měli tombolu a taky byl košt slivovice.Tím byl uzavřen

rok 2018.


                                                                        Rok 2019

      Letos začal rok smutně.1.1. nás opustil dlouholetý člen pan Rudolf Frelich.Dne 16.2.byla jako tradičně svolána členská výročná schůze na které se sešlo 19 členů.Jako host se účastnila za obec pí.Mizerová.Schůzi zahájil p.Cagaš jako předseda.Zhodnotil minulý rok.Potom nám oznámil,že odstupuje od funkce předsedy.Přijali jsme tři nové členy našeho spolku.Potom se hlasovalo o návrhu p.Kopeckého na funkci nového předsedy do které byl navrhnutnový člen p.Daniel Muščik a byl jednohlasně zvolen.Všichni členové potom podepsali prohlášení GDPR o nakládání s osobními daty.Po plodné diskuzi bylo pohoštění a volná zábava.Pan Cagaš přinesl ukázat čestnou medaili,kterou dostal za dlouholetou činnost od republikové rady ČZS.