A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Vyhledávač firem a služeb

Ziveobce.cz

Náhodné fotografie z galerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

POV 2020

V roce 2020 byla obci Rakov poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen a cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Bezdrátový rozhlas obec Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 201.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení investičního majetku - technické zázemí kulturních akcí -ozvučovací technika" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 42.000,-Kč.

POV 2020

 

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Pořízení drobného majetku - technické zázemí kulturních akcí -dataprojektor, promítací plátno" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

POV 2020

V roce 2020 Olomoucký kraj finančně podpořil akci "Podpora prodejny v obci Rakov" v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 35.000,-Kč.

V roce 2020 byla Obci Rakov poskytnuta dotace v rámci ,,Programu péče o krajinu v roce 2020". Název akce: Výsadba IP 8 a části LBK11/39 v k.ú. Rakov u Hranic, parcely č. 979 a 1026. Ve výši 234.605,-Kč

V roce 2021 Olomoucký kraj finančně podpořil akci ,, Oslavy 650 let obce Rakov a sjezd rodáků" v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  10.000,-Kč.

V roce 2021Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Obec Rakov - Splašková kanalizace". Výše podpory 1.156.790,25 Kč.

V roce 2021 Státní fond životního prostředí ČR finančně podpořil projekt ,,Výsadba zeleně v obci Rakov". Výše podpory 131.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na pořízení ochranných prostředků pro hasiče. Dotace je z programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši  5.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na částečnou úhradu uznatelných výdajů na ,,Podporu prodejny v obci Rakov 2021". Dotace je z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_05 Podpora venkovských prodejen. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 25.000,-Kč.

V roce 2021 Obec Rakov obdržela dotaci na úhradu uznatelných výdajů na ,,Opravu vnitřních prostor KD Rakov".  Dotace je z Prograu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 pro dotační titul 02_01_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Obci Rakov byla poskytnuta dotace ve výši 182.731,-Kč.

Obsah

SDH Rakov

SDH Rakov

Znak SDH Rakov

Vítejte na stránkách SDH Rakov.

Výbor SDH děkuje všem členům SDH a ostatním aktivním občanům za práci, kterou odvádějí pro reprezentaci SDH a naší obce. 

Současnost
 • 10.6. 2017 - devět členů družstva koňské stříkačky se účastnilo  ukázkového zásahu na oslavách 80 výročí založení SDH v Horních Nětčicích. Jejich vystoupení bylo přítomnými vysoce ohodnoceno a odměněno dlouhým potleskem. Líbila se historická technika udržovaná členy družstva a přítomné oslovila i zvládnutá ukázka taktických pokynů před útokem i po jeho ukončení. Za reprezentaci SDH a obce Rakov děkujeme panu Z.Chrastinovi, A.Sehnálkovi,          J. Ludkovi, L. Pírkovi, M.Pírkovi, D.Pechovi, R.Zlámalovi, V.Juráňovi, Z.Růžičkovi.

Činnost členů SDH

V roce 2017 se členové SDH budou podílet na těchto akcích.

 • tradiční vodění medvěda
 • pomoc při organizaci závodu Author Šela maraton
 • bourání budovy hasičárny
 • účast na hasičských a jiných oslavách s historickou koňskou stříkačkou
 • tradiční hodová zábava
Stavba hasičárny zahájena

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 19.9.2018 byla starostka obce pověřena podpisem smlouvy s firmou Sehnal o realizaci výstavby hasičárny. Termín dokončení do 31.1.2018. Firma byla vybrána, jako nejlevnější z doručených tří nabídek.K dnešnímu dni 21.10. jsou hotovy základy a hrubá stavba obvodového pláště.

 

Vybavení sboru.

 

 • Hasičský automobil Ford transit pro převoz materiálu a dopravu zásahové jednotky
 • Hasičský stroj pro dopravu vody PS 18
 • Elektrocentrála
 • Povodňové čerpadlo
 • Radiostanice pro spojení s veliteli zásahu a komunikaci při zásahu
 • Hliníkový výsuvný žebřík  
 
Historie sboru

Historie v brožuře ke 120 výročí SDH v Rakově